Ga naar de inhoud
Home » Excelmeester » Aantallen.Als

Aantallen.Als

Aantallen als OP EEN NIET AANEENGESLOTEN BEREIK

De Excel functies Aantal.als of Aantallen.als berekent het aantal keren dat een bepaalde waarde in en opgegeven bereik voorkomt. Bijvoorbeeld =AANTALLEN.ALS(A1:A9;B1) levert het aantal keren dat de cellen A1 t/m A9 de inhoud van cel B1 bevat. Kijk bijvoorbeeld in deze ondersteuningspagina’s van Microsoft: hier en hier.

Als het opgegeven bereik niet aaneengesloten is, schiet Excel in de fout. Stel dat je cellen A2, A4, A6 e A8 niet wilt mee laten nemen (=AANTALLEN.ALS((A1;A3;A5;A7;A9);B1)) geeft Excel een foutwaarde: #WAARDE.

Om dit op te lossen biedt een zelf geschreven functie uitkomst:

Function BepaalAantal(Bereik As Range, waarde As String) As Long
Dim cl
BepaalAantal = 0
For Each cl In Bereik
If cl.Value = waarde Then BepaalAantal = BepaalAantal + 1
Next cl
End Function

Deze functie kun je nu als ‘gewone’ functie in een werkblad gebruiken. Net als bijvoorbeeld =SOM() of =GEMIDDELDE().

De functie =BepaalAantal() controleert van alle cellen in het opgeven bereik of de waarde correspondeert met de gevraagde waarde. In ons voorbeeld lever dit: 

=BepaalAantal((A1;A3;A5;A7;A9);B1)

Hierin staat het eerste deel voor het bereik dat doorzocht moet worden: de cellen A1, A3, A5, A7 en A9. In het tweede deel (B1) staat het gezochte waarde.

In het download-bestand is een voorbeeld van de functie opgenomen.

Download Bestand Aantallen.als

Vragen?

Heb je vragen over deze macro met een aangepaste functie aantallen.als of over Excel?
Neem dan contact met mij op!