Ga naar de inhoud

Rekenen rondom Wonen rekent, analyseert, modelleert en rapporteert over diverse onderwerpen in de volkshuisvesting.

Ik ondersteun en adviseer onder andere woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven bij vraagstukken rondom wonen.

Rekenmodellen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen in de effecten van beleid. Ze helpen om beslissingen beter onderbouwd te nemen. Of om uw beleid aan te passen. Door bijvoorbeeld alternatieven met elkaar te vergelijken. Door financiële consequenties inzichtelijk te maken. Of door beschikbare gegevens op een slimme manier te presenteren. Lees verder

DASHBOARDS

Voor verschillende opdrachtgevers heb ik de afgelopen jaren dashboards gebouwd in Power BI en Tableau. Gevoed vanuit primaire systemen bracht ik gegevens op een attractieve manier in beeld.

Kijk bijvoorbeeld naar het ‘Meerjaren Investeringsprogramma’ dat de prestaties van het bezit van een woningcorporatie op verschillende vlakken laat zien.

De kennis die ik bij de bouw van rekenmodellen heb opgedaan zet ik met Rekenen rondom Wonen graag in bij onder andere aanpassen, verbeteren, samenvoegen, automatiseren en beveiligen van uw Excelbestanden.

Op deze pagina staat een aantal tips voor het werken met Excel. Veel daarvan zijn aangevuld met een te downloaden bestand.

AANBEVELINGEN

“Jeroen heeft Oosterpoort geholpen met het ontwikkelen van een tool om het 15-jarige verduurzamingsprogramma te maken. We hebben het hem daarbij met al onze specifieke wensen behoorlijk moeilijk gemaakt, maar Jeroen kwam er altijd uit. Jeroen heeft de perfecte match van ICT-kennis en kennis van wat een corporatie nodig heeft.”

Henny Pries, Voormalig Programmaregisseur ketensamenwerking bij Oosterpoort

OPdrachtgevers