Ga naar de inhoud

Dashboards POWER BI & TABLEAU

ONTWIKKELING DASHBOARDS

“GEGEVENS OP EEN AANTREKKELIJKE MANIER PRESENTEREN”

Gebruik maken van de grafische mogelijkheden van Power BI en Tableau om in dashboards gegevens te visualiseren in grafieken en tabellen in combinatie met de rekenkracht (DAX) om bewerkingen op de data uit te voeren.

POWER BI

DASHBOARD DUEL II – AMBULANCEWENS

Door GetResponsive en Inergy wordt elke twee maanden via LinkedIn een zogenaamde dashboard duel voor Power BI gehouden. Bekijk hier mijn inzending voor het tweede duel van december 2023.

Speciale aandacht gaf ik aan de vraag van de stichting of een tweede vertreklocatie van de ambulances zinvol kan zijn.

power bi rekenen rondom wonen ambulancewens dashboards
tableau rekenen rondom wonen huurbeleid dashboards

Rechtvaardig huurbeleid

Voor corporaties die het huurdersperspectief expliciet willen betrekken in het eigen huurbeleid heeft Circusvis de ‘Wasstraat voor rechtvaardige huren’ ingericht. Met Circusvis heb ik daarvoor een ondersteunend instrument in Tableau verder helpen ontwikkelen dat het huurbeleid van een corporatie in perspectief zet.

POWER BI

MEERJAREN
INVESTERINGS
PROGRAMMA

Voor woningcorporatie Oosterpoort uit Groesbeek heb ik in samenwerking met De Variabele een instrument in Power BI ontwikkeld dat de effecten van een vastgesteld meerjareninvesteringsprogramma (MIP) voor de komende jaren in beeld brengt.

power bi rekenen rondom wonen dashboards