Ga naar de inhoud
Home » Excelmeester » Totaaloverzicht

Totaaloverzicht

SAMENVOEGEN VANUIT MEERDERE BLADEN

Het kan handig zijn om de gegevens die je in Excel op een aantal werkbladen hebt ingevoerd samen te voegen op een verzamelblad. En wel zo dat aanpassingen op een van de bladen automatisch worden doorgevoerd op dat totaaloverzicht. Ook hier biedt een klein aantal macro-regels de oplossing.

Kijk in het voorbeeldbestand!

Sub TotaalOverzicht()
Dim sh As Integer, x As Long, LastRow As Long
Dim rng As Range
x = 16
Range(“D16:G1000”).ClearContents
For sh = 1 To Sheets.Count – 1
Set rng = Sheets(sh).Cells
LastRow = Sheets(sh).Cells(rng.Rows.Count, “A”).End(xlUp).Row
Sheets(sh).Range(“A2:D” & LastRow).Copy
Sheets(Sheets.Count).Select
ActiveSheet.Paste Destination:=Cells(x, 4)
x = x + LastRow – 1
Next sh
End Sub

De macro loopt alle zes werkbladen door en kopieert de ingevulde gegevens (boektitels, auteurs, jaartallen en leesniveau) en zet deze onder elkaar op het blad met het totaaloverzicht.

Uiteraard is deze macro nog uit te breiden met een sorteerfunctie op de boektitel of de naam van de auteur. Of door regels die meerdere keren voorkomen eruit te verwijderen.

Download bestand met totaaloverzicht

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op!