Ga naar de inhoud
Home » Excelmeester » Dynamische grafiek

Dynamische grafiek

MAAK IN EXCEL GEBRUIK VAN DYNAMISCHE NAMEN

Door gebruik te maken van dynamische bereiken kun je grafieken zich automatisch laten aanpassen als je nieuwe gegevens toevoegt aan jouw bestand: zo ontstaat een dynamische grafiek. In de grafiek verwijs je dan niet naar een specifiek bereik, zoals Excel standaard doet, maar naar een zelf toegewezen naam. Daarmee maak je grafieken dynamisch: ze passen zich automatisch aan bij het uitbreiden van datareeksen.

Ik gebruik als voorbeeld een grafiek van de ontwikkeling van de verkoop van product A in de afgelopen acht jaren.

De gebruikelijke wijze waarop Excel de data in de grafiek opneemt is:

=REEKS(grf!$P$5;grf!$O$6:$O$12;grf!$P$6:$P$12;1)

Deze notatie bestaat uit de volgende verwijzingen:

=REEKS(cel;bereik;bereik;volgnummer)

ofwel: =REEKS(titel;x-as;y-as;1)

Toewijzen namen

Via >>Formules >>Naam definiëren kun je een nieuwe naam aan een Excel bestand toevoegen. Een naam is een verwijzing die Excel gebruikt om cellen of bereiken te herkennen. In feite is de cel ‘B12’ ook een naam. Zie deze toelichting op de site van Microsoft.

In de nieuwe naam maak ik gebruik van de functie ‘VERSCHUIVING’. Met deze functie kun je een bereik definiëren dat “een opgegeven aantal rijen en kolommen is verwijderd van een cel of cellenbereik. De verwijzing die als resultaat wordt gegeven, kan een enkele cel of een cellenbereik zijn. U kunt opgeven hoeveel rijen en kolommen er als resultaat moeten worden gegeven.

SYNTAXIS:
=VERSCHUIVING(basis;rijen;kolommen;[hoogte];[breedte])

Binnen deze functie VERSCHUIVING maak ik gebruik van de functie AANTAL om het aantal ingevulde cellen te tellen. Dit maakt het bereik waar de naam naar verwijst immers dynamisch.

In dit voorbeeld:

naam ‘xas’:  =VERSCHUIVING(grf!$O$5;1;0;AANTAL(grf!$O$6:$O$29);1)

naam ‘yas’:  ‘=VERSCHUIVING(grf!$P$5;1;0;AANTAL(grf!$P$6:$P$29);1)

Uitgeschreven is de naam ‘xas’ het bereik met:

Namen in grafieken

Als je gebruik maakt van namen binnen grafieken moet je die vooraf laten gaan door de bestandsnaam.

=SERIE(grf!$P$5;’Excelmeester Dynamische Grafiek.xlsx’!xas;’Excelmeester Dynamische Grafiek.xlsx’!yas;1)

Vragen?

Heb je vragen over dit specifieke voorbeeld of over Excel in het algemeen? Neem dan contact met mij op!