Ga naar de inhoud

Ontwikkeling rekenmodellen

over de totstandkoming van analyse en beslisinstrumenten

achtergrond bouw instrumenten

EFFECTEN KEUZES

Rekenmodellen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen in de effecten van mogelijke acties. Ze helpen om (beleids)beslissingen beter onderbouwd te nemen. Of om uw beleid aan te passen. Door bijvoorbeeld alternatieven met elkaar te vergelijken. Door financiële consequenties inzichtelijk te maken. Of door beschikbare gegevens op een slimme manier te presenteren.

  • Wat is het effect op de samenstelling van een woningportefeuille van een nieuw huurbeleid?
  • Blijft de omvang van de goedkope woningvoorraad op het gewenste peil?
  • Welk type woningrenovatie is optimaal voor zowel de bewoner als de verhuurder/investeerder?
  • Is de financiële toekomst van uw woningcorporatie bij het voorgestelde investeringsprogramma gewaarborgd?

In opdracht van diverse opdrachtgevers heb ik in de afgelopen jaren een groot aantal reken- en analysemodellen ontwikkeld. Wonen was daarin het terugkerende thema: Rekenen rondom Wonen.

Rekenmodellen Rekenen rondom Wonen

voorbeelden instrumenten

Mijn werkwijze

Hoe vertaal ik uw vraag in een eenvoudig en goed werkend rekenmodel?
[1]    Helder maken probleemstelling

In de eerste fase staat de vertaling van uw vraag naar een opzet van een rekenmodel voorop. Daarbij is het uiteraard van belang dat uw probleem duidelijk is. Voor mij maar zeker ook voor uzelf. Soms is dat snel duidelijk, maar het kan ook zijn dat u zelf nog zoekend bent. Ik maak de vraagstelling duidelijk, in overleg met u.

[2]    Vertaling naar schema

Daarop volgt een vertaling van uw vraag naar een schematische opzet van het rekenmodel. In een dergelijk schema wordt weergegeven welke gegevens nodig zijn, welke basisbestanden in het model worden ingelezen en welke gegevens in het model ingevoerd moeten kunnen worden.

Rekenmodellen Rekenen rondom Wonen
[3]    Eerste opzet rekenmodel

Met het door u als opdrachtgever goedgekeurde opzet van het model ga ik vervolgens aan de slag. In de eerste opzet van het rekenmodel stel ik onder andere rekenregels op. Verder analyseer ik de achtergrondgegevens en rangschik de invoergegevens naar onderwerp en type. Zo zullen de parameters inflatie en rente eerder thuishoren bij algemeen geldende ‘uitgangspunten’ dan bij ‘projectgegevens’.

Voor veel rekenmodellen is het handig om ingevoerde projectgegevens te kunnen bewaren. Berekeningen kunnen dan later opnieuw worden gedaan en eventueel aangepast. Deze mogelijkheid bouw ik graag met Vba (programmeren in Excel) voor u in.

[4]    Presentatie eerste opzet

De eerste ‘kale’ versie van het model presenteer ik vervolgens aan u. Pdf’s van de invoer- en de belangrijkste rekenbladen stuur ik van te voren toe. Bij zeer complexe rekenmodellen kan een eerder overleg nodig zijn om van gedachten te wisselen over de vertaling van de opzet naar het feitelijke rekenmodel.

[5]    Opzet tweede versie (incl. help functie)

Op- en aanmerkingen verwerk ik vervolgens in een volgende versie. De lay-out van het model en het gebruiksgemak krijgt nu de nodige aandacht. Ten slotte test ik het model. De ervaring leert dat juist deze fase enige tijd in beslag neemt.

De tweede versie stuur ik u vervolgens toe zodat u zich het model eigen kunt maken. Dat levert ongetwijfeld een aantal verbeterpunten op.

Toelichtingen op berekeningen of op de presentatie van resultaten verwerk ik bij voorkeur in het rekenmodel zelf. Mijn ervaring met aparte handleidingen is dat deze niet of nauwelijks worden gelezen.

[6]    Afronden opdracht

In een laatste bijeenkomst presenteer ik het uiteindelijke model bij u op kantoor. Ik heb dan uw laatste opmerkingen in het model verwerkt. U ontvangt vervolgens het model per mail en/of op usb-stick. Desgewenst kan ik u een training verzorgen voor u en/of uw collega’s.

CONTACT

IS UW INTERESSE GEWEKT?